människor i möte

Miljoner till LNUC Concurrences från Crafoordstiftelsen

Crafoordstiftelsen har precis tillkännagivit sin fördelning av forskningsmedel efter 2019 års utlysning. Tre forskare knutna till Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Gunnel Cederlöf, Kristina Gustafsson och Johan Höglund, har tilldelats sammanlagt 2 850 000 SEK för tre postdoc-tjänster knutna till centret.

– Det är en fantastiskt god utdelning för centret. Med hjälp av dessa medel kan vi knyta mycket kompetenta, unga forskare till viktiga forskningsprojekt vid centret. Dessa generösa bidrag visar att LNUC Concurrences är en miljö som stimulerar excellent forskning och skapar mycket bra möjligheter för extern finansiering, säger forskningsledare professor Johan Höglund.

Forskarna har tilldelats 950 000 SEK var för nedanstående projekt:

  • Gunnel Cederlöf för projektet ”Naturförutsättningar, samhälle och kolonial infrastruktur: Järnvägens expansion i det brittiska Indien, 1860-1869”.
  • Kristina Gustafsson för projektet ”Asylum interviews in South Africa and Sweden. Memory work, interpreting and interpretations.”
  • Johan Höglund för projektet ”Materialising Violence: Speculative Fiction and New Cultures of Resistance from sub-Saharan Africa”.