Släk på strand

Miljoner till miljöforskning om hur strandavfall kan avlägsnas och förvandlas till en framtida resurs

William Hogland, professor i miljöteknik, har tilldelats 2,8 miljoner kronor till EU-projektet ”CONTRA: Släk på baltiska stränder - Omvandling av en olägenhet till en resurs och tillgång”. Projektet kommer att studera hur man kan sanera stränderna och utnyttja avfallet, som en framtida resurs.

Släk är organiskt material, till exempel havsgräs, ålgräs och brunalger, som efter stormar spolas iland och täcker Östersjöns stränder. För turistindustrin i västra och södra Östersjöregionen är den mest synliga delen av problemet de mängder av tång och alger som förts upp på stränder där de ruttnar och luktar illa. Avfallet blir ett hinder för badgästerna mellan stranden och vattnet och dessa tång- och algvallar kan också innehålla höga halter av tungmetaller samt näringsämnen som läcker tillbaka till havet. På en del stränder finns även antropogena (av människan producerade) föroreningar såsom plast, trä och oljefat.

Inom CONTRA-projektet kommer vi att sammanställa den kunskap som krävs för en hållbar hantering av släk och annat avfall som ligger längs stränderna i Östersjöregionen och genomföra fallstudier för att avlägsna och utnyttja det som en resurs, säger William Hogland.

Projektets huvudmål är att hitta de verktyg som behövs för en hållbar strandsanering, som en del av vattenhanteringen i Östersjön och återvinningen av näringsämnen. Forskarna ska kartlägga förekomsten av släk under året och försöka hitta effektiva metoder och lösningar på problemet. Möjligheterna till energiutvinning ur släk kommer också att undersökas.

Stort intresse för sanering av stränder

Intresset för projektet har varit väldigt stort på Öland. Flera campingägare vill samarbeta och bidra med sina erfarenheter om metoder för insamling av släk. Den 2-9 juni 2019 kommer ett antal studenter från Baltiska länder till Öland för att ta strandprover.

En fin och ren strand är superviktig inför badsäsongen, såväl för strändernas besökare som för turistnäringen, säger William Hogland.

Projektet finansieras med medel från EU ”Interreg Baltic Sea Region Programme” och budgeten är på hela 2,565,180.87 Euro (Linnéuniversitetets del är 259,052.5 Euro) och projektet har 14 medverkande projektpartners och 22 associerade partners från sex länder, däribland lärosäten, forskninginstitutioner, kommuner, offentliga sektorn och företag.

Kontakt

William Hogland, professor, mobil 070-585 83 52, mejl william.hogland@lnu.se
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, mobil 076-76 036 66, mejl liv.ravnbol@lnu.se