Svensk astronaut i rymden

Sök Nasa-praktik våren 2020

NASA ger två svenska studenter möjlighet att göra praktik hos dem i USA under vårterminen 2020. Ta chansen! Ansök senast 13 juni 2019.

Bakgrund

Rymdstyrelsen har ett avtal med National Aeronautics and Space Administration (NASA) i USA om att ge 2 svenska studenter möjlighet att delta i NASAs International Internship Program (NASA I2) på ett av NASAs center under en vårtermin. Rymdstyrelsen står för kostnaden för själva praktikplatsen (tuition). Studenten betalar själv övriga kostnader som rese- och visumkostnader, mat och logi. Terminen är ca 16 veckor lång och startar i början av januari.

Ansökningskrav

NASA har ett antal krav som ska vara uppfyllda för att kunna delta i deras urvalsprocess. Dessa är:
- Vid tiden för praktikperioden måste du vara student på kandidat- eller magisternivå inom något av områdena: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.
- Du måste ha snittbetyg motsvarande 3,0 i det amerikanska systemet. Det motsvarar ungefär VG i svenska betygsystemet innan 2011 och C i svenska betygsystemet efter 2011. Du behöver inte sammanställa detta på egen hand utan bifogar ditt Ladok-utdrag i ansökan.
- Du ska visa på intresse inom rymdområdet.
- Du ska besitta goda kunskaper i engelska.
- Du måste vara svensk medborgare.

Ansökan, som skrivs på engelska, gör du här. Den öppnar 13 maj 2019 och stänger 13 juni 2019: Till ansökningsformuläret för Nasa-praktik.

Urvalsprocessen

När ansökningstiden har gått ut utser Rymdstyrelsen 2-5 kandidater. Av dessa finansierar myndigheten 2 personer (tuitionkostnaden). Denna urvalsgrupp skickas sedan till NASA som utifrån sina aktuella behov väljer ut de mest lämpliga kandidaterna till programmet. Ansökningsprocessen är således uppdelad i två steg.

Om du blir utvald kontaktar Rymdstyrelsen dig med ytterligare information. Notera att du är med i NASAs urval om du är med på listan med 2-5 kandidater som Rymdstyrelsen väljer ut. Det betyder att du kan bli utvald även om du inte får finansiering av Rymdstyrelsen, därför frågar vi i ansökan om du är beredd att finansiera ett deltagande på egen hand (om du svarar ja betyder det att du i första hand vill ha stöd från Rymdstyrelsen men om du inte får det men blir utvald av Nasa kan du betala på egen hand). Observera att alla ansökningar om Nasa-praktik måste gå genom Rymdstyrelsen, det är inte möjligt att söka direkt till Nasa.

Kostnad

Kostnaden för att delta i NASA I2 var 2018 ca $7600 USD. Utöver detta tillkommer levnadsomkostnader (till exempel kostnader för resa, visum, boende och mat). Rymdstyrelsen kommer att ge ekonomiskt stöd till 2 personer för att delta i programmet våren 2019. Stödet innefattar själva kostnaden för att delta i programmet (tuition). Övriga kostnader står studenten själv för.

Tidplan

Ansökan är öppen 13 maj till 13 juni 2019.
Urvalet av kandidater är klart i september.
Nasa ger besked i oktober/november.
Praktiken startar i januari 2020.

Frågor?

Kontakta då gärna Perina Stjernlöf hos Rymdstyrelsen.

Perina Stjernlöf
Skola och utbildning/Head of schools and education
+46-8-40 90 77 97
perina.stjernlof@snsa.se