Radix

Nio miljoner från Crafoordska stiftelsen till Linnéuniversitetet

Crafoordska stiftelsen huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig forskning. I årets utdelning till vetenskaplig forskning har fjorton forskare vid Linnéuniversitetet tilldelats sammalagt 9,3 miljoner kronor.

Följande forskare vid Linnéuniversitetet har fått medel:

Ian Nicholls, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 4.000.000 kr till “A LC/GC-IRMS instrument facility – for stable isotope measurements in environmental science and technology”.

Gunnel Cederlöf, institutionen för kulturvetenskaper och LNUC, Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, har fått 950.000 kr för projektet ”Infrastruktur och miljökonsekvenser i det koloniala Indien”.

Kristina Gustafsson, institutionen för socialt arbete och LNUC, Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, har fått 950.000 kr för projektet ”Asylum interviews in South Africa and Sweden”.

Johan Höglund, institutionen för språk och LNUC, Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, har fått 950.000 kr för projektet ”Materialising Violence: Speculative Fiction and New Cultures of Resistance from sub-Saharan Africa”.

Karin Holmfeldt, institutionen för biologi och miljövetenskap har fått 450.000 kr toll ”Exploring the impact of lysogeny among single-stranded DNA (ssDNA)”.

Karl Loxbo, institutionen för statsvetenskap, har fått 400.000 kr till ”En demokrati i kris?”.

Reza Hosseinpourpia, institutionen för skog och trä, har fått 300.000 kr för projektet "Formaldehyde emissions from wood composites bonded
with bio-based adhesives".

Petter Tibblin, institutionen för biologi och miljö, har fått 250.000 kr för projektet ”Catch and release induced stress - an invisible stress to ecosystems”.

Leteng Lin, institutionen för byggd miljö och energiteknik, har fått 200.000 kr för projektet ”New design of centrifugal scrubber condenser for particle emission”.

Camilla Mohlin, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 200.000 kr till ”Komplementsystemets betydelse för retinal neurodegeneration”.

Per Nilsson, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 200.000 kr för projektet “Vävnadsrespons mot främmande material – kan thrombin driva inflammation vid implantation av vaskulära implantat?”.

Kathiravan Suppan, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 200.000 kr till ”New Methods and Concepts for Catalysed Organic Synthesis”.

Rikard Unelius, institutionen för kemi och biomedicine, har fått 200.000 kr till projektet ”Allene chemistry as a tool for the synthesis of the cyclobutane pheromones grandisol and fragranol”.

Jørgen Bruhn, institutionen för film och litteratur, har fått 100.000 kr för att arrangera ett forskningssymposium.

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05