regnbågsflaggan

Nu är universitetsbiblioteket HBTQ-diplomerat: Välkomna – alla!

Som första universitetsbibliotek är Linnéuniversitetets bibliotek nu HBTQ-diplomerade – ett viktigt steg för att bättre kunna värna allas lika värde.

– Som universitetsbibliotek har vi stor kontaktyta – vi möter många studenter och anställda varje dag. Vi kände att vi ville investera i mer kunskap för att bättre kunna försvara allas lika värde. Alla ska kunna vara sig själva och vi vill möta människor som de är, inte utifrån normer och förutfattade meningar berättar Linda Sohlberg, sektionschef, på universitetsbiblioteket.

All personal har gått en utbildning för att bättre kunna möta alla på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning, kön, könsidentitet och/eller könsuttryck.

– Framförallt handlar det mycket om vårt bemötande, men vi har också höjt vår medvetenhet vid bildval, till exempel på webben, att visa på mångfald. Vi kommer också att använda ett mer medvetet språk i våra texter, vi ska sträva efter att vara neutrala och inte värderande. Vi ser också över skyltning i lokalerna och hur böckerna ordnas och placeras på hyllorna.

HBTQ ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Källa: RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter