invigning

Nu har tidigare rektorn fått en egen plats

Äntligen har Agneta Bladh, tidigare rektor vid Högskolan i Kalmar, fått sin plats. Redan för tio år sedan beslutade Kalmar kommun att inrätta Agneta Bladhs plats, eftersom "hon var en viktig del i den process som ledde fram till att Högskolan i Kalmar och Växjö universitet gick samman och bildade Linnéuniversitetet". Och nu är platsen invigd!

Invigningen skedde under högtidlig pompa och ståt. Agneta Bladh fanns självklart på plats, och berättade tillsammans med Kalmar kommunstyrelses ordförande Johan Persson om hur tanken uppkom på ett samlat universitet i Kalmar (eller på den tiden en samlad högskola).

Alla i staden var från början inte helt övertygade, påpekade Johan Persson, och fick skratt från publiken.

– Vi är mycket tacksamma över att ni såg och drev frågan om ett enat universitet, fortsatte han.

Hur känns det då att äntligen få en Agneta Bladhs plats på riktigt?

– Jag har väntat i tio år, men nu känns det fantastiskt bra, svarade hon. Det känns väldigt bra att få knyta ihop säcken så här.

– Det är helt fascinerande att se universitetet växa fram här på universitetskajen, avslutade Agneta Bladh. Det kommer att bli en mötesplats för så många ungdomar.

Rektor Peter Aronsson
Rektor Peter Aronsson talar på invigningen av Agneta Bladhs plats.
Agneta Bladh
Konferencier Kattis Ellborg med Agnetha Bladh, tidigare rektor vid Högskolan i Kalmar, och Johan Persson, ordförande i Kalmar kommunstyrelse.
Film: Universitetskajen i Kalmar – så startade det. Agneta Bladh och Johan Persson samtalar om hur tankarna på att samla Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar en gång började.