pappa och son med iPad

Ny app ska hjälpa barn med talsvårigheter

Den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter att skapa hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. I ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska en app utvecklas för att göra det enklare för barn med talsvårigheter att kommunicera självständigt.

Tusentals barn i Sverige saknar helt eller delvis talat språk. Det gäller exempelvis många av barnen med autism eller Downs syndrom.

En stor del av dessa barn använder olika hjälpmedel för att kommunicera. Men trots den tekniska utvecklingen saknar många barn bra digitala verktyg för självständig kommunikation. Forskning pekar även på vikten av att barn använder verktyg tillsammans med föräldrar, lärare, assistenter och andra i dess närhet, så kallad modellering.

­– Den mobila tekniken har stor potential. Därför ska vi ta fram en app som ska motivera både barn och vuxna i barnens omgivning till ökad användning och modellering. Vårt mål är att fler barn skall kunna bli mer delaktiga i samhället, säger Mattias Davidsson, lektor i medieteknik och ledare för projektet.

Appen har fått namnet TriMo, vilket står för Mobil motiverande modellering. Det är en app för Alternativ kompletterande kommunikation, AKK, en term som innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk med olika hjälpmedel eller andra sätt att kommunicera.

Projektet TriMo AKK finansieras av Vinnova med 2 miljoner kronor och pågår fram till juli 2020. Linnéuniversitetet leder projektet och utvecklar appen tillsammans med företaget IUS innovation. Centret Dart vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bidrar med sakkunskap inom funktionsnedsättning, Luleå tekniska universitet med expertis inom normkreativ innovation och Kristianstads kommun med kunskap om och feedback från särskolan.

– En av projektets styrkor är att fyra av fem kontaktpersoner själva är behovsägare. Jag själv har en son med Angelmans syndrom, vilket bland annat innebär att han i stort sett helt saknar talat språk. Vi har ingående kännedom om de behov som finns och goda idéer om hur man ska kunna möta dem och förbättra existerande lösningar, säger Mattias Davidsson.

Mer information