Bok om professionell identitet

Ny bok om lärarutbildning: Att skapa en professionell identitet

Det självständiga arbetet har en lång tradition inom svensk lärarutbildning. I boken Att skapa en professionell identitet ges exempel på praktiknära utvecklingsarbeten som både kan komplettera och utmana en rådande uppsatstradition på landets lärosäten.

Bokens framsida

Att skapa en professionell identitet – om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen ges ut av Liber bokförlag. Boken vänder sig både till lärarstudenter och verksamma lärare samt till rektorer inom utbildningssektorn.

Arbetet med boken har skett inom ramen för ett av Linnéuniversitetets skolnätverk: Självständigt arbete i praktiknära utveckling.
Läs mer om skolnätverket

Bokens redaktörer Marianne Dahl, Liselotte Eek-Karlsson och Ann-Katrin Perselli är alla lektorer vid Linnéuniversitetet. Bland medförfattarna återfinns Peter Karlsudd och Anna-Liisa Närvänen vid Linnéuniversitetet.