En lärare som hjälper en elev

Ny bok går på djupet i läran om undervisning

En lärares professionella kunskap kan sammanfattas med begreppet didaktik. Ninni Wahlström, professor i pedagogik vid Linnéuniversitet, har skrivit en bok som utforskar vad det innebär att vara lärare och vilka kunskaper en lärare behöver i sin yrkesutövning.

En lärare ska kunna undervisa, men hur lär man sig det? Några menar att praktiska erfarenheter har störst betydelse, medan andra lägger tonvikt på akademiska kunskaper.  Även om vägen till att lära sig att bli lärare är omtvistad är målet tydligt: med hjälp av sin utbildning ska en lärare kunna undervisa på ett funktionellt sätt. Syftet med Ninni Wahlströms bok Didaktik - ett professionsbegrepp är att ge blivande och yrkesverksamma lärare en grundläggande tankeram och begrepp som kan bidra till egna val och ställningstaganden i undervisningen. Målgruppen är blivande lärare, men boken kan med fördel även läsas av yrkesverksamma lärare.

Didaktiken, alltså läran om undervisning, är grundläggande för en lärare. Den binder samman analysen av innehållet, planeringen av undervisningen, det konkreta genomförandet och den uppföljande reflektionen. Varför Ninni Wahlström just skrev en fördjupande bok om didaktik är för att det är ett begrepp som väcker mycket åsikter och känslor.
– När vi för några år sedan diskuterade didaktik i samband med lärarutbildningen så insåg jag hur många olika uppfattningar det finns om vad didaktik är. Det var dessa diskussioner som fick mig att skriva boken, säger hon.

Vad hoppas du att läsare ska få ut av boken?
– Min förhoppning är att boken ska väcka tankar och utrusta lärare med begrepp som de kan ha nytta av när de ska formulera sig om undervisningens prövningar och glädjeämnen, säger Ninni Wahlström.

Mer information
Titel: Didaktik - ett professionsbegrepp, av Ninni Wahlström

Förlag: Gleerups Utbildning AB, ISBN 9789151101576