Kvinna på en scen

Ny extern rådgivande grupp leds av Kristina Alsér

Linnéuniversitetet har bildat en extern rådgivande grupp som ytterligare ska stärka universitetets arbete med strategiska samarbeten och donationsfrämjande verksamhet. Ordförande för gruppen är Kristina Alsér, hedersdoktor vid universitetet och tidigare landshövding i Kronobergs län.

Den externa rådgivande gruppen kommer att bestå av nyckelpersoner från olika branscher och områden i samhället.

– Vi behöver arbeta mer strukturerat med vår samverkan med omvärlden, säger rektor Peter Aronsson. Vi vet att vi har flera områden som engagerar omgivande företag och offentliga aktörer. Nu ska gruppen därför titta på möjligheter för ökade samarbeten och donationsfrämjande aktiviteter som kan stärka universitetets utveckling och hjälpa oss att lösa viktiga samhällsutmaningar.

Kristina Alsér har utsetts till gruppens ordförande för perioden 25 februari 2019–31 december 2020.

Kontakt
Peter Aronsson, rektor, mobil 072-573 68 00, mejl peter.aronsson@lnu.se

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se