Responsive header image

Ny forskarskola söker 10 doktorander inom socialt arbete

Linnéuniversitetet söker, tillsammans med Lunds universitet, Malmö universitet och Göteborgs universitet, 10 doktorander i socialt arbete till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Våren 2019 prioriteras ansökningar som rör området barn, unga och familj.

Forskarutbildningen ges på halvfart under fyra år, under denna tid förväntas doktoranden vara del i miljön på den institution där man är antagen och förutom de egna studierna, handledning och forskarskolans aktiviteter, delta i andra doktoranders seminarier etc. Doktoranden ska parallellt vara yrkesverksam inom socialtjänsten och i samråd med sin arbetsgivare kontinuerligt återföra resultat från forskarutbildningen till socialtjänsten.

Forskarutbildningen omfattar 120 högskolepoäng, fördelade på 37,5 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 82,5 högskolepoäng licentiatuppsats. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin licentiatuppsats vid ett offentligt seminarium. Forskarutbildningen motsvarar fyra års halvtidsstudier och doktoranden bibehåller under denna tid sin ordinarie lön från sin arbetsgivare, utifrån ett avtal tecknat mellan arbetsgivare, lärosäte och licentiand.

Alla ansökningar administreras i en gemensam utlysning via Lunds universitet och antagning kommer att ske på respektive lärosäte i samråd med de sökande.

Läs mer utlysningarna och ansök till forskarskolan via Lunds universitets hemsida

Sista ansökningsdatum är 8 april 2019