digitalisering

Ny forskarskola stärker lärarutbildningarna

Linnéuniversitetet har tillsammans med åtta andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att använda digitala teknologier i undervisningen.

– Det är både hedrande och utvecklande, säger Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Lärarutbildningen har en strategisk betydelse för lärarstudenter, men också för skolans och förskolans digitalisering.

– Vi har goda kunskaper och erfarenheter inom området digitalisering och lärande på universitetet, men vi har höga ambitioner och kan alltid bli bättre, säger Marcelo Milrad.

Det handlar i mångt och mycket om att skapa ännu bättre förutsättningar för innovativt lärande inte bara vid universitetet, utan också i hela regionen. Två nya doktorander placeras vid Linnéuniversitetet, med möjlighet till fler i samarbete med kommuner eller privata aktörer.

– En fördel med forskarskolan är att man får tillgång till nationella nätverk, framhåller Marcelo Milrad.

Forskarskolan heter UPGRADE och är ett nationellt samarbete mellan Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet samt Umeå universitet, som är värduniversitet och samordnare för projektet.

Forskarskolan UPGRADE kommer att anta minst nio doktorander de närmaste åren. Vid Linnéuniversitetet ska forskarskolan kopplas till det strategiska forskningsområdet Digitalisering i skolan som är under framväxt vid universitetet, liksom till en kunskapsmiljö under utveckling – Digitala transformationer.

Kontakt

Marcelo Milrad, professor, 073-396 95 74, marcelo.milrad@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05, annika.sand@lnu.se