händer håller i planta

Ny forskning pekar mot att vår omtanke för klimatet har en prislapp

Inom forskarvärlden finns en tes om att människor som vill konsumera och investera grönt, alltså för miljöns och klimatets bästa, i regel frångår sina principer när de ställs inför val som alltför skarpt bryter mot invanda levnadsmönster. Det är lätt att köpa ekologisk frukt men svårt att byta flyget mot tåg på semestern. Nu har en internationell forskargrupp med samhällsvetenskaplig inriktning utfört ett experiment som stärker tesen.

I experimentet fick ett urval av amerikanska medborgare en summa pengar som de kunde välja att behålla själva eller investera i verksamheter som arbetar med att motverka globala koldioxidutsläpp. Att investera medförde en överhängande risk att förlora det satsade beloppet. Utfallet blev att deltagarna överlag valde att investera i situationer när insatserna var låga men inte när de var höga.

– Resultaten indikerar alltså att människor som vill konsumera och investera grönt i första hand följer sina principer när insatserna i deras liv är låga, säger Giangiacomo Bravo, Linnéuniversitetet, som har utfört experimentet tillsammans med Mike Farjam, också från Linnéuniversitetet, och Olexandr Nikolaychuck från Friedrich Schiller University i Jena, Tyskland.

Politiker sätter i dag en stark tilltro till att samhället kan möta klimatkrisen genom att medborgarna i ökad grad blir medvetna om klimatfrågor, och att de därmed väljer att konsumera och investera grönare. Den internationella forskargruppen efterlyser, med sitt experiment som grund, att politiker i större utsträckning ska ställa sig frågan om hur effektiva sådana strategier är.

– Vår forskning pekar mot att mer informerade medborgare förvisso kan köpa mer ekologisk frukt, men att de inte tenderar att överge de beteenden som har större påverkan på klimatet, som till exempel att flyga. Det betyder att vi behöver andra typer av åtgärder, som beskattning och reglering, för att få människor att ändra de beteenden som har störst påverkan på klimatet. Om vi ska nå världens klimatmål är detta av yttersta vikt, säger Giangiacomo.  

Kontakt

Mike Farjam, mobil 0470-708046, mejl mike.farjam@lnu.se

Giangiacomo Bravo, mobil 0470-708782, mejl giangiacomo.bravo@lnu.se

Johan Cederqvist, forskningskommunikatör, mobil 048-0446045, mejl johan.cederqvist@lnu.se