Ny forskningsartikel belyser Bosnien-Hercegovinas utmaningar i spåren av 1990-talets folkmord

Goran Basic har, tillsammans med Zlatan Delić från University of Tuzla i Bosnien-Hercegovina, publicerat en artikel som belyser hur politiker och massmedier i den serbiska republiken i Bosnien-Hercegovina förnekar att 1990-talets folkmord ägt rum. Detta utgör enligt forskarna ett hinder för ekonomisk och fredlig utveckling i landet.

Under 1990-talets jugoslaviska krig var serbisk polis och militär drivande i folkmordet i Bosnien och Hercegovina, som kulminerade i Srebrenica år 1995. Folkmordet lade grunden till att den serbiska republiken i Bosnien och Hercegovina finns i dag, men politiker, institutioner och massmedier i republiken förnekar att folkmordet ägt rum.

Forskarna redogör för att den serbiska republikens förnekande upprätthåller själva logiken bakom folkmordet – att skapa ett etniskt homogent samhälle genom att fördriva andra etniska grupper – genom att osynliggöra andra etniska gruppers närvaro i historien och underminera att de som har drabbats av förföljelser har rätt till sociala stödinsatser. På så vis bidrar förhållningssättet till att vidmakthålla konflikter mellan etniska grupper, vilket står i vägen för en tillitsfull, ekonomisk och fredlig utveckling i landet.

Läs artikeln här.