Responsive header image

Ny lärarutbildningsguide på Studera.nu

I dagarna har en ny lärarutbildningsguide lanserats på Studera.nu. Guiden ska ge en överblick över de olika vägar som leder till lärar-och förskolläraryrket.

UHR har ett regeringsuppdrag tillsammans med Skolverket som innebär att tydliggöra vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena. Syftet med den nya lärarutbildningsguiden är att öka kännedomen om vilka vägar som leder till läraryrken samt underlätta för sökande att hitta relevant information. I förstudien har lärarstudenter, yrkesverksamma lärare samt lärare med utländsk examen intervjuats för att anpassa guiden efter målgruppens behov och önskemål.

Ökad kännedom om de kortare utbildningsalternativen

Eftersom behovet av lärare är stort är målet att under 2019 öka kännedomen om de kortare utbildningsalternativen.
·      Vidareutbildning av lärare (VAL) för lärare utan lärarexamen
·      Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för de med akademiska studier eller forskarstudier inom ett skolämne
·      Yrkeslärarutbildningen för de med gedigen praktisk yrkeserfarenhet
·      Utländska lärares vidareutbildning (ULV) för de med utländsk lärar-eller förskollärarexamen.

En lärarkompass ska hjälpa besökaren ta ut riktningen

Som besökare kommer man hitta information om både de reguljära och de kompletterande utbildningsvägarna. I guiden kan man även testa sig i lärarkompassen, och få förslag på lämpliga utbildningsvägar.