Blå skjortärm med polisemblem på

Ny nordisk master i polisledning

I samarbete med Polishögskolan i Oslo och Copenhagen Business School (CBS) startar Linnéuniversitetet nu en nordisk master i polisledning. Utbildningen riktar sig till chefer inom polis– och rättsväsendet.

Utbildningen syftar till att höja ledningskompetensen inom polis- och rättsväsendet, bidra till nordiskt erfarenhetsutbyte och etablera system som ökar möjligheterna att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet.
 
– Det finns en tydlig ambition att utbildningen ska bidra till erfarenhetsutbyte och lärande mellan länderna, berättar Carina Lejonkamp, Linnéuniversitetets samordnare för utbildningen.
 
Utbildningen kommer att äga rum växelvis i de tre länder som står bakom utbildningen, det vill säga Norge, Sverige och Danmark. Huvudman för utbildningen är Polishögskolan i Oslo. Utbildningen omfattar sju delkurser där Linnéuniversitetet ansvarar för två. Linnéuniversitetets kurser genomförs av Ekonomihögskolan och fokuserar dels på kunskapsledning i värdebaserade organisationer och dels på verksamhetsledning.
 
– Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma och förhoppningen är att vi får åtminstone tio deltagare från respektive land, säger Carina Lejonkamp.
 
Utbildningen startar till hösten och i dagarna har utbildningen öppnats för sökande.

Se denna länk för mer information och ansökan
 
Masterutbildningen är ett unikt samarbete och har utvecklats med utgångspunkt från behov som polisväsendet i delar av Norden identifierat.