porträttbild på Italo

Ny masterutbildning tar itu med digitala utmaningar i skolan

Hösten 2019 startar en ny utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. På den nya utbildningen, som är på halvfart, kommer studenter med två olika områden, pedagogik och medieteknik, föras samman. Genom att förena de här två områdena utbildas studenter som är redo att ta sig an de utmaningar som utbildningssektorn står inför, till exempel hur lärande med digital teknik kan skapa mervärde.

Hur kan digital teknik skapa mervärde för elever, lärare och skolledare? I jakten på ett svar på frågan startar hösten 2019 den nya utbildningen Digitalisering som stöd för lärande vid Linnéuniversitetet. Programmets kurser kommer att skapas och utvecklas tillsammans med företag inom Edtech (utbildningsteknologi) och utbildningssektorn, allt för att göra utbildningen så relevant som möjligt – både för studenter och för samhället.

– Studenter, lärare och forskare från Linnéuniversitetet kommer arbeta tillsammans med edtech-företag och utbildningssektorn. Det vi har gemensamt är att vi vill förstå hur den digitala tekniken bäst kan används i skolan för att skapa så stort mervärde som möjligt, säger Italo Masiello, professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser vid Linnéuniversitetet, och programansvarig för utbildningen.

Eftertraktade på arbetsmarknaden

Edtech är ett snabbt växande område. Utbildningssektorn och edtech-branschen kämpar för att hitta rätt kompetens för hur digital teknik effektivast implementeras i skolan. Den kompetensutveckling av lärare eller teknisk kunnig personal som den digitala tekniken kräver, är också lite av en knäckfråga. Det nya programmet, med en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö i ryggen, kan vara svaret på just de här utmaningarna, tror Italo Masiello.

– När studenterna tar examen kommer de att vara pedagoger med digital kompetens, eller medietekniker med pedagogisk kompetens. Det är en unik kombination som kommer vara eftertraktad inom såväl utbildningssektorn som edtech-företagen.

De organisationer som kommer att vara delaktiga i utbildningen är IST AB, Liber AB, Atea AB, Skolon AB, AV-Media Region Kronoberg, Göteborg stad, och Swedish EdTech Industry.

Kontakt

Italo Masiello, professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser, mobil 0470–70 82 03, mejl italo.masiello@lnu.se

Simon Kristoffersson, pressansvarig, mobil 073-051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se