Penna

Ny vetenskaplig artikel analyserar berättelser från ensamkommande flyktingbarn med krigserfarenheter och från personal på HVB-hem

I en ny vetenskaplig artikel visar Goran Basic en studie där han intervjuat sex ensamkommande flyktingbarn med krigserfarenheter samt nio anställda på HVB-hem. Resultaten visar på goda möten och relationer mellan ungdomar och personal men också problem med relation till myndigheter och goda män samt ovisshet över framtiden.

Ensamkommande flyktingbarn från krigshärjade länder lever med en osäkerhet när de kommer till Sverige – en oro för närstående i hemlandet och en osäkerhet över ifall de kommer att få stanna. Trots osäkerheten uppskattar de Sverige och framförallt personal på HVB-hemmen. De vittnar om engagerad personal som utöver hjälp med att planera vardagen och hjälp med skola och integration även driver på kontakten med myndigheter.

I intervjuerna med personal från HVB-hem berättar medarbetarna att de upplever en stigmatisering av ungdomarna från samhället. De berättar också att möjligheter till behandling vid HVB-hemmen är små och att samarbetet med myndigheter är begränsat. De vittnar också om inkompetens bland en del av sina kollegor som får negativa effekter för både ungdomarna och samhället.

Hela artikeln ”Social pedagogical work with unaccompanied young refugees with experiences of war in institutional care in Sweden: an ethnography-inspired analysis of the narratives of young persons and institution personnel.” finns att läsa via följande länk:

http://sserr.ro/wp-content/uploads/2019/02/SSERR_2018_5_2_6_29.pdf