Tidning

Ny vetenskaplig artikel analyserar en fredskultur som ett potentiellt intellektuellt svar på en växande nyfascistisk ideologi

Goran Basic har tillsammans med forskare från universiteten i Tuzla och Sarajevo publicerat en ny vetenskaplig artikel där de analyserar nyfascistisk ideologi, utbildning och fredskultur. I artikeln förklaras det sociala behovet av offentlig utbildning av bättre kvalitet vad gäller betydelsen av politisk, medial och religiös användning och missbruk av "identitära begrepp" och "identitär terminologi" i Bosnien och Hercegovina.

Efter krigskonflikter, där orsakerna till våldet tros berott på missbruk av den symboliska kollektividentiteten och vad vi, ganska vagt, kallar "etnicitet", "kultur",  ”religion” eller liknande står samhällsvetenskapen inför uppgiften att förklara och förstå de ideologiska rötterna till det faktiska våldet som blivit permanent, såsom hotet om globalt krig. Under de senaste stridigheterna på Balkan uppstod organisatoriskt identitärt våld oftast som en följd av en avsiktligt producerad medial och politisk oförmåga att fredligt medla mellan "oss" och "de andra", det vill säga oförmågan att hos allmänheten förstå betydelsen av "likheter" och "skillnader" mellan "oss" och "dem".

Läs hela artikeln här