Programmering för lärare

Nya kurser i programmering för matematik- och tekniklärare

På uppdrag av Skolverket kommer två kurser i programmering att ges hösten 2019. Kurserna riktar sig till dig som undervisar i årskurs 7-9 i ämnena matematik och teknik.

Kurserna har följande inriktning: 

  • Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10, 7,5 hp

Undervisningen sker till största delen på distans via webbplattformar för kommunikation och samarbete, med stöd och bakgrund i ett antal fysiska eller digitala träffar. Kurserna genomförs på kvartsfart, startar vecka 35 och pågår till vecka 5 2020.

Läs mer på Lnu.se/programmering-ht-19.