människor diskuterar

Nya sätt att diskutera integrationsfrågor uppskattat

Linnéuniversitetet anordnade nyligen ett dialogseminarium om integrationsfrågor för att testa nya mötesformer med externa gäster, forskare och studenter. Att mötas på det här sättet och kunna diskutera gemensamma grundfrågor, där ingångarna är olika för aktörerna, var uppskattat av deltagarna.

Lisa Edlund jobbar som projektledare i Tingsryds kommun och tog examen från programmet för integrations- och mångfaldsstudier vid Linnéuniversitetet i våras. Hon understryker just vikten av att inte tappa kontakten med universitetet.

– När du studerar är du i en bubbla, och när du börjar jobba hamnar du i en ny sorts bubbla. Det är viktigt att ha forskning i ryggen och inte tappa det vetenskapliga perspektivet. När vi möts så här kan vi uppnå mer resultat, se varandra utifrån och utveckla våra arbetssätt. Integration är en stor samhällsutmaning så vi behöver hjälpas åt, säger Lisa.

Integration är ett brett område, och många olika aktörer jobbar med frågorna och behöver kunna utväxla kunskap om dem. Det är tydligt att mötet med andra spelad en viktig roll för seminariet.

– Det betyder mycket att mötas för om vi jobbar själva blir vi isolerade. Vi måste träffa andra aktörer och lyssna på deras idéer och erfarenheter. Då kan vi lättare hitta lösningar, säger Mahmoud Moin, integrationshandläggare på Uppvidinge kommun.

Therese Wilstedt är vd och scenkonstchef för Regionteatern, och samarbetar redan mycket med Linnéuniversitetet. Samarbetet handlar främst om hur konst och vetenskap kan mötas, där Regionteatern nya konstnärliga profil Medborgarscenen är en kanal.

– Det är ett koncept där vi arbetar med dokumentär scenkonst. Det är en blandning mellan vittnesmål från civilsamhället och forskning, som sedan blir en föreställning. När vi tar upp frågor som till exempel integration når vi också helt nya målgrupper, som aldrig tidigare besökt en offentlig kulturinrättning. Det finns ett viktigt demokratiskt värde i det, säger Therese.

Om seminariet

Dialogseminariet ingår i ett pilotprojekt som under läsåret 2019–2020 leds av Malin Henriksson, projektledare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med Linnéuniversitetets strategiska plattform för migrationsfrågor, Plattform Migration. Ambitionen är att stärka och utvidga nätverk och relationer mellan studenter, forskare och lärare samt externa aktörer så att regionens arbete med integration och mångfald stärks, och får en högre grad av forskningsanknytning. Fler möten planeras under vårterminen.