Personal i fritidshem diskuterar

Nyheter för personal i fritidshem

Fritidshemmets uppdrag har förändrats genom de senaste årens reformer och uppdaterade styrdokument. Det innebär att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats och att planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus.

Sedan 2015 har Linnéuniversitetet ett nätverk för lärare i fritidshem/fritidspedagoger. På den senaste träffen, den 28 maj, deltog ett 50-tal personer från regionen. Intresset för nätverket har ökat de senaste åren och mellan de fysiska träffarna håller nätverket kontakt via en grupp på Facebook.

Bodil Jullesson är ledare för nätverket, men hon betonar vikten av att alla deltar aktivt och delar med sig av sina erfarenheter och områden som behöver diskuteras.

Mer information om nätverket

Krav på legitimation i fritidshemmet från och med den 1 juli 2019

Linnéuniversitetet har följt den nationella utvecklingen som nu leder fram till krav på legitimation från och med en 1 juli. Det pågår även en nationell fritidshemsutredning som ska kartlägga och analysera vilka förbättringsområden som finns i fritidshemmet och föreslå åtgärder som kan öka kvaliteten och stärka fritidshemmets uppdrag. Utredningens referensgrupp, där ett tjugotal forskare ingår, har haft sitt första möte där aktuella problemställningar som rör fritidshemmet lyftes. Helena Ackesjö och Marianne Dahl, Linnéuniversitetet, ingår i referensgruppen.

Mer information om fritidshemsutredningen

Mer information om krav på legitimation i fritidshemmet

Kontakt

Hör gärna av er om ni vill veta mer om Linnéuniversitetets arbete med fritidshem/fritidspedagoger!
Bodil Jullesson
bodil.jullesson@lnu.se
Nätverksledare för nätverket fritidshem/fritidspedagoger