Sjöfartshögskolans fartyg

Nytt projekt ska minska risken för kränkningar till sjöss

Sjöfartens MeToo-upprop #lättaankar engagerade branschen. Nu ska ett nytt forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet kartlägga metoder och strategier för att minska risken för kränkande särbehandling inom sjöfarten.

Inte heller sjöfarten är befriad från berättelser om sexuella trakasserier och kränkningar. Att arbeta till sjöss, ibland flera månader i sträck, innebär dessutom att den som är utsatt har svårt att dra sig undan och liten möjlighet att söka stöd.

Sjöfartens MeToo-upprop #lättaankar förenade 1 150 kvinnliga sjömän och har engagerat branschen. Hittills har fokus dock legat på anmälan snarare än förebyggande av kränkande särbehandling. Ett nytt forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet, Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart, ska ändra på detta.

– Vi vill åstadkomma förändring på både kort och lång sikt. Vi vill bidra till en säker, effektiv och jämställd sjöfart, där alla människors kompetenser och förmågor tas till vara, säger Cecilia Österman, lektor i sjöfartsvetenskap som tillsammans med kollegan Magnus Boström ska arbeta med projektet.

Projektet ska identifiera, utvärdera och sammanställa befintliga metoder och strategier för att minska risken för kränkande särbehandling. Vad fungerar, varför och under vilka förhållanden? Utvärderingen sker tillsammans med en referensgrupp med representanter från rederier, arbetstagarorganisationer och yrkesnätverk inom sjöfarten. Denna breda förankring väntas göra det lättare att införa åtgärderna i sjöfartens vardag.

Forskningsprojektet har beviljats 1,2 miljoner kr i bidrag från AFA Försäkring och kommer att pågå under två år, fram till januari 2021.

– Jag känner en blandning av bubblig glädje och ödmjukhet inför uppgiften. Vi vågade inte hoppas på att projektet skulle beviljas, men nu ser vi fram emot att kavla upp ärmarna och få sätta igång, säger Cecilia Österman.

– Vi har båda en bakgrund från sjön, jag som sjöingenjör och Magnus som däcksbefäl. Vi brinner verkligen för att få bidra till att göra en fantastisk bransch ännu bättre!

Kontakt