Djupavik

Ökat fokus på Wellbeing under EUs 10:e strategi för Östersjöområdet, EUSBSR

I juni hölls under två dagar den tionde konferensen där man diskuterar EUs strategi för Östersjöområdet och där även framsteg, idéer och utmaningar presenteras. Många anser att EUSBSR är EUs viktigaste makrostrategi. Östersjöområdet är speciellt viktigt då det är stort nog för att vara betydande men samtidigt litet nog för att kunna genomsyras av en känsla av gemenskap - community. Under hela konferensen erbjöds endast vegetarisk kost för att spara på våra vattenresurser.

Inom grön turism hölls presentationer bl.a. om eldrivna cyklar och taxis och om hur hotell arbetar med att minska mängden matavfall. Ett större hotell berättade att de passionerat arbetar med att införa ”positive hospitality” som är ”socially sensitive”. Deras vision presenterades som följer: ”Imagine positive hospitality. Because we care for millions of guests, each of our hotels is a planet in itself and every action matters. Let’s drive the change, and invite the world to accompany us, to better welcome the future”.

I år hölls även en parallell session med fokus på Hälsa. Det betonades att alla åtgärder vi arbetar med inom miljö och hållbarhet är på grund av att vi människor ska må bra. Det är ju vi som är de slutliga mottagarna av alla handlingar vi utför. Alla sektorer i samhället påverkar hälsan. Förväntad livslängd ökar nu i alla Östersjöländer,  dock börjar fler och fler inse att vi utöver ett långt liv även vill leva ett hälsosamt liv. Vi i SB WELL vill lägga till att det även är viktigt att få möjlighet att leva ett glädjefullt liv.

De teman som valts att presenteras var bl.a. hälsorisker med slam, foodsharing, grön sjukvård, och konsumtionsmedvetenhet. Vi ser fram emot ett utökat tema inom hälsa kommande konferenser och med större fokus på wellbeing och såklart wellbeing turism.

Katamaran
Till konferensmiddagen erbjöds flera olika sätt att ta sig dit på grönare vis, här med en soldriven katamaran. L. Lindell, Linnéuniversitetet
EUSBSR
EUSBSR bjöd endast på vegetarisk mat och fika för att minska belastningen på vattenresurser. L. Lindell, Linnéuniversitetet