DIA

Över 20 miljoner kronor från KK-stiftelsen till ny företagsforskarskola på Linnéuniversitetet

KK-stiftelsen beviljar 21,6 miljoner kronor till miljön Smarter Systems framför allt till företagsforskarskolan DIA – Dataintensiva tillämpningar – på Linnéuniversitetet. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen 67 miljoner kronor.

– Vi är självklart mycket glada att få den här finansieringen från KK-stiftelsen, säger prefekt Jesper Andersson som är ansvarig för Smarter Systems. Detta är det första steget i ett långsiktigt samarbete med KK-stiftelsen som ger Smarter Systems miljön en unik möjlighet att i samverkan utveckla en komplett miljö inom utbildning och forskning med internationell spets. Den kompletta miljön är betydelsefull för näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning och utveckling.  

Den nya forskarskolan DIA (Data Intensive Applications) ingår i forsknings- och utbildningsmiljön Smarter Systems. Där fokuserar man på metoder och tekniker för kontinuerlig utveckling och anpassning av mjukvaran i komplexa och intelligenta system för exempelvis produktion i en fabrik eller överföring av elektrisk energi i kraftnät.

Forskarskolan involverar industriföretag som vill tillämpa datadrivna teknologier så som artificiell intelligens och digitala tvillingar i sin produktion och utveckling. Bland de medverkande företagen finns Scania CV, Sigma Technology Solutions AB, Sydved, Södra och Volvo Construction Equipment.

– Våra forskare på Linnéuniversitetet kommer att samarbeta med industridoktorander och experter från de deltagande företagen i olika relaterade forskningsprojekt, berättar professor Welf Löwe. Våra doktorandkurser bidrar därmed till att höja kompetensen inom datadrivna teknologier hos företagen.

Forskarskolan DIA fokuserar på tillämpad forskning och utveckling, och är ett komplement till Linnéuniversitetets spetsforskningcentrum Lnuc DISA (Data Intensive Sciences and Applications) med fokus på akademisk excellens. 

Förutom stöd till forskarskolan beviljar KK-stiftelsen stöd till två strategiska rekryteringar inom Smarter Systems miljön. Rekryteringarna stärker miljöns kompetens inom inbyggda intelligenta system.

Se även KK-stiftelsens pressmeddelande. 

Kontakt

Jesper Andersson, prefekt och ansvarig för Smarter Systems, telefon 0470-70 84 60, mejl jesper.andersson@lnu.se

Welf Löwe, professor i datavetenskap och forskningsledare, telefon 076-760 36 62, mejl welf.lowe@lnu.se

Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se