Två personer som håller föredrag

Översättare uppdaterades i den senaste forskningen

Jenny Ström Herold och Magnus Levin från institutionen för språk föreläste nyligen på Sveriges facköversättarförenings (SFÖ:s) årliga konferens. Föreläsningens titel var ”Konsten att forska om översättning. Från interpunktion till satsstruktur”. Jenny och Magnus presenterade resultaten från sina studier baserade på the Linnaeus University English-German-Swedish corpus (LEGS), en textdatabas som består av facktexter översatta mellan de tre språken.

Jenny och Magnus var inbjudna av SFÖ för att prata om sin språkvetenskapliga forskning, som i hög grad är relevant för just facköversättare. Tack vare föreläsningen fick översättarna ny kunskap om hur översättare generellt hanterar svårigheter de står inför.

– Detta blev bra fortbildning för dem och det märktes att det fanns ett stort sug efter den typen av input. Även vi fick med oss lärdomar från översättarna kring hur de själva tänker om översättningssvårigheterna, säger Jenny och Magnus.

Konferensen gav därmed tillfälle till dialog mellan översättarna och Jenny och Magnus om allt från hur man översätter kolon mellan språk som har väldigt olika preferenser vad gäller interpunktion till hur översättare hanterar grammatiska strukturer som saknas i målspråket.

Det var första gången som Jenny och Magnus var inbjudna av SFÖ för att prata om sin forskning. Och gästar gärna igen.

– Linnéuniversitetets humanistiska forskning är efterfrågad i samhället, vilket också var tydligt under föreläsning. Den här typen av utbyte tjänar både vi och yrkesverksamma på.