campus

Per Brolin slutar som universitetsdirektör

Efter åtta år har Per Brolin valt att lämna tjänsten som universitetsdirektör.

Rektor Peter Aronsson berättar:

– Mot bakgrund av att universitetet befinner sig i en stark utvecklingsfas har jag och Per under hösten tillsammans resonerat oss fram till att det behövs en förnyelse på posten som chef över universitetsförvaltningen.

Per Brolin har lett förvaltningens arbete från fusionen 2010.

– Per har varit drivande i arbetet att etablera en god förvaltning och ett gott verksamhetsstöd från fusionen och framåt, och har gjort en omfattande insats. Nu ska vi ta vara och bygga vidare på det som uppnåtts under hans ledning, säger Peter Aronsson.

Thorbjörn Nilsson, chef för universitetskansliet, utses till tillförordad universitetsdirektör under tiden då en rekrytering av ny universitetsdirektör pågår.