Polislogga

Polisutbildningen i Växjö övar

Under veckorna 39-41 sker flera större övningar på campus i Växjö.

Vilka övningsmiljöer som är aktuella varierar mellan tillfällena. Vid övningarna är miljöerna som vanligt märkta med polisutbildningens övningstält. På de flesta stationer finns det också en övningsledare/stationsansvarig. Du känner igen övningsledaren på den gula västen märkt POLIS.

Om du behöver mer information om detta är du välkommen att kontakta Jan Ottosson, jan.ottosson@lnu.se.