Schack

Publicering i Economic Letters

Magnus Carlsson har fått uppsatsen In-Group Gender Bias in Hiring: Real-World Evidence accepterad för publicering I Economics Letters. Uppsatsen är samförfattad med Stefan Eriksson vid Uppsala universitet.