Professor Lev Vaidman. Foto Yairm (CC BY-SA 3.0)

20-årsjubileum för Quantum Mechanics-konferensen i Växjö

Den 10 Juni startar konferensen Quantum Information Revolution: Impact to Foundations‽ (QIRIF‽) vid Linnéuniversitetet I Växjö. I fokus denna gång står de senaste bidragen till kvantteknikens fundament, teorier och experiment. Drygt hundra forskare från fler än 20 länder deltar, bland dem Lev Vaidman från universitetet i Tel Aviv, Israel.

Quantum Information Revolution: Impact to Foundations‽ (QIRIF‽) är den tjugonde konferensen som hållits i Växjö under lika manga år inom detta ämnesområde. Som tidigare är det professor Andrei Khrennikov och The International Centre for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM) som står för arrangemanget.

Fokus för årets konferens är grundeffekterna av den senaste kvantinformationsrevolutionen. Under dagarna fyra kommer ett drygt hundratal forskare från fler än 20 länder att diskutera de senaste bidragen om kvantteknikens fundament, teorier och experiment.

Lev Vaidman och de ”många världarna”

Professor Lev Vaidman (bilden) är nog mest känd som en av skaparna av "de många världarnas" tolkning av kvantfysiken, ett begrepp som skulle kunna förklaras som att kvantmekaniken hävdar "den universella vågfunktionens objektiva verklighet och förnekar verkligheten av vågfunktionens kollaps. De andra världarnas existens gör det möjligt att avlägsna slumpmässighet och handling på avstånd från kvantteori." I sin förlängning betyder de "många världarna" att alla tänkbara alternativa historier och framtider är verkliga, vilka alla, var och en för sig, representerar en verklig "värld" (eller "universum" om man så vill). "

Lev Vaidmans föreläsning ”Derivations of the Born rule” är öppen för alla intresserade. Tid och plats: Måndag 10 juni kl. 15.00-15.30 i sal Wicksell (hus K, Växjö).

För mer information, program etc se https://lnu.se/en/research/conferences/quantum-information-revolution-impact-to-foundations-qirif-10-13-juni-2019/

För att läsa mer om Lev Vaidman, se exempelvis denna länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vaidman