Affischer med projekten

Redovisning av studenternas projekt med Högsby och Emmaboda kommun

Nu har studenterna från byggnadsutformning och byggnadsingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet redovisat sina arbeten med detaljplaner i Högsby och Emmaboda kommun. Många fina idéer visades upp och kommunerna får en hel del att arbeta med.

Situationsplaner, detaljplaner, fonder och knutpunkter var några av de element som studenterna visade upp under sin redovisning i Linnéuniversitetets M-hus i Växjö. Vi fick bland annat följa en grupp studenter som arbetat med området Hägglunden vid Algunnen i Högsby.

Studenterna redovisade en situationsplan som bestodav 20 parhus, 7 villlor, ett gemensamt växthus, flerfamiljshus med tre byggnader och en vacker park. De vill skapa en känsla av att det är nära till naturen som inbjuder till att gå ut i skogen. Där finns grönska både innanför och utanför området. De har tänkt ur ett hållbarhetsperspektiv med byggnader i trä, solpaneler, busshållsplatser utanför samt växthus, lanthandel och cykeluthyrning. Opponenter fick sedan ge konstruktiv kritik och avslutningsvis gav en mycket nöjd lärare sin feedback.

Studenter
Studentgruppen som står bakom arbetet med Hägglunden