Röda bär

Rekryteringsutbildning - ledarutbildning för blivande skolledare samt för förstelärare och arbetslagsledare

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att främja rekrytering av rektorer, bitr.rektorer och förskolechefer. Utbildningen lämpar sig också för andra personer med ledningsfunktion inom förskola, skola och fritidshem som exempelvis förstelärare och arbetslagsledare.

Utbildningens syfte och innehåll
Utbildningen behandlar ledarens pedagogiska uppdrag att leda, organisera och styra verksamheten med fokus att leda skolförbättring i syfte att säkerställa barns och elevers utveckling och lärande.

Rekryteringsutbildningen är anpassad efter innehållet i Rektorsprogrammet och behandlar skolledarskap, mål- och resultatstyrning samt skoljuridik.

Start och anmälan
Nästa utbildningsomgång äger rum under läsåret 2019-2020 med start den 22 maj 2019. Utbildningen omfattar nio kursdagar inklusive två internat. Platsantalet är begränsat och antagning sker i den turordning som anmälningarna kommer in. Anmälan är öppen för dig som har en tjänst som lärare (gäller samtliga skolformer) och för dig som redan har eller kommer att ha ledaruppdrag.

Läs mer om utbildningen.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.