Röda bär

Rekryteringsutbildning 2019 – ledarutbildning för blivande skolledare samt för förstelärare och arbetslagsledare


Klicka här för information om utbildningen som startar 2020