Symbol för konferensen Rektor med vetande

Rektor med vetande 2020

Rektor med vetande är en regional skolledarkonferens med fokus på utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola. Den 11 mars 2020 är Linnéuniversitetet värd för konferensen, som hålls i Växjö.

Tema för 2020 års konferens är "Utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola". Bland annat belyser konferensen vilka konsekvenser barnkonventionen som lag får för förskolan och skolan, rektors roll för att skapa förutsättningar och hur förskolan och skolan kan främja psykisk hälsa hos alla barn och elever.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar varje år konferensen Rektor med vetande som är en regional skolledarkonferens kring aktuella
specialpedagogiska frågor. Konferensen behandlar utmaningar som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mer information och anmälan

Konferensavgiften är 1500 kr.
Du kan anmäla dig mellan den 7 januari - 14 februari 2020.
Här finns mer information om dagen och om anmälan.