Hållbara resval Kalmar Kommun Linnéuniversitetet

Resvaneundersökning Kalmar: Hur reser du till och från Linnéuniversitetet?

Idag får studenter i Kalmar en enkät via e-post om hur de reser till och från Linnéuniversitetet. Utifrån resultatet kommer det erbjudas olika aktiviteter och verktyg under 2020-2021 för att öka antalet klimatsmarta resor kopplade till Linnéuniversitetet.

Enkäten skickas till studenter och medarbetare i Kalmar och är en del av projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet som syftar till att öka andelen hållbara transporter med 10% och bidra till att Kalmar kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Undersökningen tar cirka 10 minuter att svara på – vi hoppas att du som är Medarbetare eller student i Kalmar vill delta och på så sätt ge oss ett bra underlag att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Du svarar på enkäten genom att klicka på en länk i ett mejl som du kommer att få under dagen.

Vi gör undersökningen inom projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet. Enkäten är en del av flera aktiviteter som projektet genomför under 2020-2021. Några exempel är:

  • Testa olika typer av elcyklar under ett antal veckor
  • Tävling för att resa mer miljövänligt och hälsosamt
  • Seminarier/workshops
  • ”Hållbarhets café”
  • Kollektivtrafik- och cykelkampanjer

En liknande enkät genomfördes i Växjö i november 2018.

Mer information

På Linnéuniversitetet når enkäten samtliga medarbetare och studenter på Linnéuniversitetet som har arbets- eller studieort Kalmar och pågår till 15 december. En påminnelse kommer att gå ut till dem som inte svarat innan den 15 december.

Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta Åsa Wågman, projektledare Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet

Du kan läsa mer om samarbetet på projektsidan på Kalmar Kommuns webbplats.