Idrottande barn

Rörelsecoach på din skola, ett samarbete mellan Smålandsidrotten och Linnéuniversitetet

En kurs för dig som är verksam i skolan och vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten på din skola med utgångspunkt i idrottens verksamhet. Kursen genomförs av Linnéuniversitetet och Smålandsidrotten och är kostnadsfri och ger vid godkänt resultat 7,5 högskolepoäng. Du blir rörelsecoach på din skola och de uppgifter du genomför i kursen är direkt inriktade på verksamhetsutveckling på din egen skola.

Centralt för kursen är att ditt arbete ska bidra till ökad rörelse på skolan och ur innehållet märks:

  • Samling för daglig rörelse – samhällets arbete för fysisk aktivitet med fokus på skolan och idrotten
  • Gemensam bas i skolans och idrottens styrdokument
  • Rörelsecoaching – att samordna och inspirera elever, personal och föräldrar till ökad fysisk aktivitet
  • Skolgården – en arena för fysisk aktivitet och idrott
  • Lokalsamhällets idrottsliga verksamhet och dess möjligheter i samverkan med skolan
  • Idrotts- och rörelseaktiviteter i skolans vardag
  • Skolidrottsföreningen som en resurs.

Kursen bedrivs på kvartsfart och går utmärkt att kombinera med ditt arbete. Förutom fyra fysiska träffar i Växjö, som innehåller tillämpningar, föreläsningar och seminarier, bedrivs studierna på hemmaplan och med hjälp av en webbstudieplats. Alla uppgifter utgör utvecklingsområden för din egen skola.

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2019 och antagningsbesked skickas ut senast den 14 juni.

Läs mer om kursen.

Kontakt
Åsa Wiberg, Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
Telefon 0470-708271, mejl asa.e.wiberg@lnu.se.