Paneldebatt på RUC-rådet 10 september 2019

RUC-råd 10 september 2019

Idag arrangerades årets andra RUC-råd. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Ett 50-tal representanter från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt från Linnéuniversitetet samlades i Kosta för dialog och presentationer under temat läraravlastande yrkesgrupper.

Regeringen har informerat om statsbidrag för lärarassistenter. Dessutom ska Skolverket ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna.

Skolforskare Per Lindqvist och Helena Ackesjö vid Linnéuniversitetet presenterade forskning om initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare genom att införa så kallade lärarassistenter. Inbjudna till RUC-rådet var även:

Johannes Landtreter, rektor på Torskolan i Torsås kommun, som berättade om ett system med heltidsmentorer på högstadiet.

Ulf Nilsson, rektor på Kalmarsundsskolan i Kalmar kommun, som redogjorde för hur heltidsmentorer med lärarutbildning fungerar som ett komplement till lärare.

Nina Morgin och Sofia Karlsson, från Munka Ljungby folkhögskola, presenterade utbildningen av lärarassistenter som har pågått sedan 2016.

Dagen innehöll även presentationer från lärarutbildningens kansli och från RUC.

Ett stort tack till alla som deltog!
Vi återkommer inom kort med datum och planering inför kommande RUC-råd.

Läs mer om Linnéuniversitetets RUC-råd

Hör gärna av er till oss på RUC, ruc@lnu.se, om ni har några frågor!