Gröna blad

RUC-råd 10 september 2019

Välkommen till RUC-råd den 10 september 2019!

RUC-råden är en regional mötesplats för huvudmännens utvecklingsledare som äger rum tre gånger per år. Information och samtal om nationell, regional och lokal fortbildning och verksamhetsutveckling är alltid en programpunkt. Ett annat centralt innehåll är pågående och kommande utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet.

Vi vill redan nu informera om att nästa RUC-råd äger rum tisdagen den 10 september 2019. Vi träffas i Kosta.

Mer information publiceras framöver, men huvudtema för dagen blir lärarassistenter och nya yrkeskategorier i skolan. Medverkar gör professor Per Lindqvist med flera.

Du som utvecklingsledare har till denna gång möjlighet att bjuda med dig en person från din organisation som är berörd av dagens tema om lärares arbete och lärarassistenter. Vi välkomnar max två personer per skolhuvudman.

Läs mer om tidigare RUC-råd.