Deltagare RUC-råd 20 november 2019

Skolförbättring med stöd av kompetensutveckling – temat för RUC-rådet 20 november 2019

Årets tredje RUC-råd hade huvudtemat: Skolförbättring med stöd av kompetensutveckling. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Ett 30-tal representanter för skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt från Linnéuniversitetet samlades på PM & Vänner i Växjö för dialog och presentationer.

Kompetensutveckling för personal i förskola och skola har kommit att bli en nyckelfråga för att åstadkomma skolförbättring och därigenom öka möjligheterna för barn och elever att nå goda läranderesultat. Dagen inleddes med filmen: Forskning om kompetensutveckling för utveckling av undervisning som har spelats in av skolforskarna Daniel Sundberg och Jan Håkansson från Linnéuniversitetet. Sedan följde konkreta exempel från regionen om hur man framgångsrikt och systematiskt kan leda och organisera kompetensutveckling för ledare och personal i skolväsendet.

Tommy Gravéus, biträdande utbildningschef i Lessebo kommun, presenterade skolförvaltningens arbete med kompetensutveckling i vardagen.

Mattias Erliden, utvecklingsstrateg i Jönköpings kommun, berättade om kommunens arbete med professionsprogram för skolpersonalen.

Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket, presenterade via Skype de nationella skolutvecklingsprogrammen utifrån aktuella regeringsuppdrag. Mats berättade också om erfarenheter från kompetensutvecklingsinsatser hos huvudmän som samverkar med Skolverket inom riktade insatser.

RUC redovisade regionens kompetensutvecklingsbehov med stöd av gjord inventering hösten 2019. Inventeringen syftar bland annat till att öka Linnéuniversitetets beredskap för och medverkan i att stödja skolväsendets kompetensutveckling.

Information från tidigare RUC-råd och RUC-rådet den 20 november inklusive publicerat material

Hör gärna av er till oss på RUC, ruc@lnu.se, om ni har några frågor!