RUC-råd, deltagare 5 mars 2019

RUC-råd 5 mars 2019

Idag arrangerades årets första RUC-råd. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Ett 30-tal utvecklingsledare från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt representanter från Linnéuniversitetet samlades på Teleborgs slott för dialog och presentationer under temat samverkan för skolutveckling.

Skolforskare Carl-Henrik Adolfsson vid Linnéuniversitetet presenterade framgångsfaktorer och utmaningar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Föreläsningen innehöll bland annat:
- Huvudmannens plats och ansvar i ett snårigt styrningslandskap
- Kommunikationen i styrkedjan – Hur och kring vad? –en central del av det systematiska kvalitetsarbetet
- Vad vet vi? Framgångsfaktorer kopplat till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
- Att bygga ett system för kvalitetsarbetet.

Utbildningsledare Susanne Liedberg informerade om pågående utvecklingsområden där frågan om behörighet och rekrytering av behörig personal är ständigt aktuell liksom frågan om hur fler kan vara intresserade av att söka sig till läraryrket.

RUC:s utvecklingsledare presenterade den inventering av kompetensutvecklingsbehov som ett 30-tal av regionens skolhuvudmän har bidragit med under vintern. Inventeringen syftar till att öka kunskapen om den kompkometensutveckling som regionens skolhuvudmän är i behov av.
Inventeringen är viktig för utveckling av Linnéuniversitetet lärarutbildning, kursutbud och uppdragsutbildning.

Ett stort tack till alla som deltog!
Vi återkommer under våren med datum och planering inför kommande RUC-råd.

Här finns dagens presentationer publicerade.