Rundabordssamtal

Rundabordssamtal med filosof och forskare

I dagarna har Linnaeus Innovation Design Lab haft ett första rundabordssamtal med Per Bauhn, filosof inom praktisk filosofi samt Sofia Eriksson, forskare och matematiker, båda vid Linnéuniversitetet. Inbjudna var också Designarkivets chef Eva Wängelin, konstnären Markus Åkesson och keramikern Ellen Ehk. Samtalet ägde rum i Ellen Ehks ateljé i Pukeberg och från Lidlab deltog även industridesigner Göran Fafner samt Ann-Christin Bayard och Pia Palm.

Samtalet handlade bland annat om existentiella värden, estetik, romantik, metod och teoribildning. Per Bauhn beskrev sin avhandling som tar avstamp i franska revolutionen med etiska aspekter på praktisk terrorism. Tidsandan – viktigt att bevaka den egna friheten.

Sofia Eriksson beskrev glädjen som framsteg i forskningen ger.

– Att gräva i andras arbeten är viktigt men det är roligare att komma på själv, säger Sofia.

Den mycket engagerade gruppen önskar fortsätta samtalet under maj och då utgå från begrepp som vi funderar på eller stöter på i vår vardag.