Tinh Sjökvist disputerar

Så kan målade träprodukter hålla längre

Att välja kärnved med låg densitet är det bästa om man vill att målad panel och målade möbler av gran ska hålla så länge som möjligt utomhus. Det visar Tinh Sjökvist i en ny avhandling från Linnéuniversitetet.

Genom att måla träprodukter som fasader och utemöbler kan man förlänga deras livslängd. Det är dock inte bara färgen som påverkar hållbarheten, utan även egenskaperna hos virket. Främst densiteten och om virket består av kärnved, den inre delen av ett träd, eller av splintved, den yttre delen av veden.

Detta har Tinh Sjökvist vid Linnéuniversitetet undersökt i en ny avhandling. Hennes forskning visar att kärnved med låg densitet ger den bästa beständigheten för målad granpanel utomhus.

– Jag fann ingen skillnad i vattenupptagning mellan målad kärnved och målad splintved av gran. Däremot är det mindre påväxt på paneler av kärnved än av splintved. Och vill man ha så få sprickor som möjligt ska man använda virke med låg densitet, säger Tinh Sjökvist.

Att trä är ett mångfacetterat material och att fenomen man mäter kan bero på många olika faktorer, det är två lärdomar Tinh Sjökvist har dragit av sin forskning. Exempelvis har det länge hävdats att hur mycket vatten granvirke tar upp beror på hur poröst virket är.

– Jag har upptäckt att vattenupptagningen även påverkas av den kemiska sammansättningen i virket, genom att ytspänningen hos vattnet ändras av granens så kallade extraktivämnen. Detta är något jag kommer att fortsätta forska om, säger Tinh Sjökvist.

Mer information

Avhandlingen Coated Norway spruce – influence of wood characteristics on water sorption and coating durability finns att läsa här:
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1290893

Kontakt

Tinh Sjökvist, doktor i skogsindustriella produktionssystem, 070-379 42 10, tinh.sjokvist@lnu.se

Anders Runesson, forskningskommunikatör, mobil 073-064 82 71, e-post anders.runesson@lnu.se

Se även

Textfilm: Tinh forskar om interaktionen mellan färg och trä