Fötter

Samtal kan hjälpa unga som begått sexuella övergrepp

Unga vuxna som begått sexuella övergrepp som tonåringar kommer i regel mycket väl ihåg övergreppen och hur avslöjandet gick till. I en ny vetenskaplig artikel visar Cecilia Kjellgren att samtal om själva händelserna hade kunnat hjälpa till att förebygga att unga vuxna återfaller i sexuella övergrepp.

I Cecilia Kjellgrens studie har 22 unga vuxna män som begått sexuella övergrepp i tonåren intervjuats – en typ av forskning som inte är så vanligt förekommande. De har intervjuats om händelserna, avslöjandena och om vad de fick för insatser och behandling från myndigheternas sida.

Studien visar att endast hälften av intervjupersonerna fick insatser med fokus på händelserna, som skulle kunna stödja utveckling av förebyggande strategier, empati med offret och god sexualitet. Resterande fick en mer generell behandling som brukar ges vid utåtagerande beteende i allmänhet och som inte hjälpte den här gruppen inom viktiga områden. Vissa fick inga insatser alls. Resultatet visar också att alla som återföll i sexuella övergrepp hade neuropsykiatrisk diagnos eller utvecklingsstörning.

Cecilia Kjellgrens undersökning visar att unga som begått sexuella övergrepp behöver prata om händelserna. Dels genom att socialtjänsten gör en utredning med fokus på händelserna och dels att de får en fokuserad behandling. Även välutbildade socialsekreterare är en viktig åtgärd men också specialenheter som kan konsulteras eller hjälpa till i samband med utredningar och behandling.

– Vill man göra sitt yttersta för att förhindra framtida sexuella övergrepp måste behandlingen vara fokuserad och se till de individuella behoven hos ungdomen. Bristande kunskaper leder ofta till att professionella förnekar eller förminskar problemet, gör om det till en engångshändelse eller ibland identifierar andra problem hos ungdomen som man väljer att lägga fokus på, säger Cecilia Kjellgren.

Hela artikeln finns att läsa via denna länk

Kontakt

Cecilia Kjellgren, lektor i socialt arbete, 072-701 83 42, cecilia.kjellgren@lnu.se

Simon Karlsson, forskningskommunikatör, 0470-76 74 87, simon.karlsson@lnu.se