Deltagare vid Linnédialogen

Samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolchefer ska förbättra kompetensutvecklingen i skolan

Idag arrangerades den fjärde upplagan av Linnédialogen – ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och skolväsendet i regionen. Ett fyrtiotal skol- och utbildningschefer samt representanter från universitetet samlades på Teleborgs slott för dialog och presentationer under temat samverkan för skolutveckling.

Stefan Lund, dekan vid Nämnden för lärarutbildning inledde dagen med att hälsa välkomna och berättade om vad som hänt sedan sist och vad som väntar under dagen. Han presenterade nya idéer och understryker vikten av samverkan när det gäller kompetensutvecklingen i skolan:

– Vi vill starta en avsevärt förkortad utbildning för lärare i årskurs 7-9. Det är viktigt att utformandet av utbildningen sker i samverkan och nära samarbete med kommuner och skolhuvudmän. Vi vet även att det finns ett stort fortbildnings- och kompetensutvecklingsbehov i skolan och för att kunna ge stöd till utveckling och vidareutbildning av yrkesverksamma, måste vi göra detta på ett lyhört sätt, säger Stefan Lund.

Jan Håkansson
Jan Håkansson presenterar aktuell forskning. Han understryker också att elevernas behov måste vara centrala när man planerar kompetensutveckling i skolan.

Under förmiddagen, som hade temat kompetensutveckling, presenterade Jan Håkansson och Daniel Sundberg den senaste forskningen kring framgångsrik kompetensutveckling för skolförbättring och ökad måluppfyllelse. Presentationen följdes av dialog då deltagarna fick diskutera kring frågan "Hur kan/bör skolhuvudmän och Linnéuniversitetet tillsammans genomföra kompetensutveckling för att öka möjligheterna för barn och elever att nå goda läranderesultat?". Tanken är att genom samverkan kan skolhuvudmän och universitetet förbättra både lärarutbildning och kompetensutveckling i skolan.

Temat för eftermiddagen var samverkan i lärarutbildning. Kansliet för lärarutbildning presenterade den reformering som sker vid lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Reformeringen ska underlätta att ordna behörighet för tidigare obehöriga lärare samt få fler att bli intresserade av att söka till lärarutbildningen. Eftermiddagen avslutades med ytterligare dialog med frågeställningen "Hur kan vi tillsammans ge förutsättningar för de studerande att lyckas med sina studier? Hur kan vi i samverkan bidra till en bättre lärarutbildning?".