Schack

Medverkan på seminarium vid Handelshögskolan

Spencer Bastani medverkade på ett seminarium på Handelshögskolan arrangerat av Nationalekonomiska föreningen och diskuterade idéer kring en ny skattereform i samtal utifrån Ingemar Hanssons tankar.

Övriga medverkande var Peter Englund, professor emeritus vid Handelshögskolan och Uppsala Universitet, John Hassler, professor Institutet för Internationell Ekonomi, Linda Haggren, avdelningschef Skatte- och tullavdelningen vid Finansdepartementet, Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket, Erik Åsbrink tidigare finansminister (S) samt Anders Borg, tidigare finansminister (M).

Mer information finns på https://www.nationalekonomi.se där även en videoupptagning av evenemanget kommer att publiceras.