trä

Sex miljoner kronor till forskare vid Linnéuniversitetet

Två forskare vid Linnéuniversitetet har sammanlagt fått sex miljoner kronor från forskningsrådet Formas.

Tinh Sjökvist, forskare inom skogsindustriella produktionssystem, har fått 5,1 miljoner kronor till projektet ”Grundläggande förståelse av fuktupptag i målat trä för hållbara konstruktioner utomhus”.

Stergios Adamopoulos, professor i virkeslära med inriktning mot träegenskaper, har fått 1 miljon kronor till projektet ”Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin”.

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, teleon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se