sjöfart

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Studentföreningen Lambda, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

I avsiktsförklaringen skriver aktörerna i samarbetet att de, utöver lagkraven, ska:

  1. Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser.
  2. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.
  3. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.
  4. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen.
  5. Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  6. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Vågrätt startade 2018 och genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett första skede för att driva arbetet framåt; en branschövergripande avsiktsförklaring, öppna workshops och seminarier, möjliggöra för utbildning av kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning och samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete.

- Vi är stolta och glada över att delta i arbetet för en god arbetsmiljö. Avsiktsförklaringen ersätter den handlingsplan som gemensamt togs fram för fyra år sedan, och vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för en sjöfart utan trakasserier och kränkande särbehandling. Det här är bra för alla som arbetar med sjöfart, men jag gläds särskilt för våra studenter i deras framtida yrkesutövning säger Ted Bågfeldt, prefekt för Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet.

Läs hela avsiktsförklaringen här.

Kontakt

Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, mobil 070-677 46 39, mejl ted.bagfeldt@lnu.se

Louise Falk, ordförande, studentföreningen Lambda ordforande@lambdastudentforening.se


Annika Sand, pressansvarig, mobil 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se