vattendrag i skog

Skogens vatten – kurs i mark- och vattenvård i skogen

Kursen ges under våren 2020 och riktar sig till dig som är skogsägare, skogstjänsteman eller skogsentreprenörer. Kursen stöds av landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri. För mer information om kursens innehåll kontakta Claes-Göran Alriksson. 

Om kursen

Klimatet blir varmare, torrare och fuktigare. Hur får vi en balanserad vattennivå i skogen, för både god produktion och hög biologisk mångfald? Det är några av de frågeställningar som diskuteras i kursen Skogens vatten. 

Kursupplägg och innehåll


27 februari kl. 18 – 21 Teori – akvatisk ekologi
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, G:a Stationsgatan 7C, Nybro
Vilka djur och växter finns i och vid små vattendrag i olika skogsmiljöer? Vilken funktion har de och hur påverkas de av skogsbruk? Hur påverkas vattenkvaliteten och vattnet av olika skogsåtgärder? Vilket värde har biodiversitet och hur kan vi bevara den? Vad är god ekologisk status för ett vatten och vilka åtgärder kan vi göra för att uppnå det?

26 mars kl. 18 - 21 Teori – hydrogeologi och vattenkemi
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, G:a Stationsgatan 7C, Nybro
Hur är olika jordarter uppbyggda och vad har de för tekniska egenskaper? Hur lagras och rör sig vattnet i marken? Porositet, permeabilitet, inströmnings- och utströmningsområden. Avvattning och urlakning – var är riskerna störst och hur påverkar skogsbruket? Vad är god vattenkvalitet? Vilka vattenkemiska parametrar kan mätas och varför? Geologiska kartor och markfuktighetskartor.

25 april kl. 9 -17  Exkursion Ljungbyån
Vi besöker olika avsnitt av Ljungbyån och studerar olika miljöer utifrån både ett hydrogeologiskt och ekologiskt perspektiv. Vi samlar in djur och tar vattenprover för vidare analys på lab.

7 maj kl. 18 -21  Laboration
Lokal: Linnéuniversitetet, Norra Kajplan 6, Kalmar, hus Vita sal V2019

Artbestämning av djur och enklare kemiska analyser av vattnet från exkursionen.

Lärare: Claes-Göran Alriksson och Samuel Hylander

Anmälan

Anmälan senast 25 januari till:
claes-goran.alriksson@lnu.se