Science city, barn och mikroskop

Skolaktiviteter inom naturvetenskap och teknik våren 2020

Det pågår många intressanta aktiviteter på Linnéuniversitetet inom ämnena naturvetenskap och teknik som riktas till skolklasser och även som kompetensutveckling för lärare från förskola till vuxenutbildning.

Anmälan är öppen inför 2020 års Teknikåttan


Teknikåttans syfte är att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinnarförmåga, men också att ge stöd och inspiration till lärare som undervisar i teknik, matematik och i de naturvetenskapliga ämnena.
Anmäl era klasser och läs mer: www.teknikattan.se
Samordnare för Linnéuniversitetet är Ulrika Berg. Hör gärna av er med frågor om Teknikåttan: lnu@teknikattan.se


Science on Stage 2020


Science on Stage är en nätverk för lärare som undervisar i naturvetenskap, matematik och teknik. Vartannat år anordnas en vetenskapsfestival där lärare får ansöka om möjligheten att dela med sig av sina projekt och ta del av andra projekt från Europa. Tanken är att skapa en möjlighet till att knyta kontakter och ge inspiration till nya idéer i undervisningen. Sverige och vår region hade flera kandidater i den europeiska festivalen i Portugal 2019. Den 6 februari 2020 kommer Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät) att bjuda in nyfikna lärare till ett nätverksmöte om Science on Stage. Då kommer de tre lärare från regionen som deltog i Portugal att vara på plats. Liksom Vetenskapens Hus, som har ansvar för Science on Stage i Sverige.
Läs mer om Science on Stage 2020


Kurser och utbildningar


Genom att lyssna på Linnéregionens önskemål och behov försöker Linnéuniversitetet att anpassa utbudet av kurser och utbildningar inom området naturvetenskap och teknik. Under våren startar exempelvis följande kurser, som är öppna för sen anmälan:
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, åk F-3
Förnybar energi och hållbar regional utveckling
(Kursen är lämplig för lärare och andra intresserade.)

Det pågår även diskussioner med Skolverket om kommande kurser inom ramen för Lärarlyftet.

Hör gärna av er om ni vill veta mer om kurser och utbildningar inom naturvetenskap och teknik:
Katrin Lindwall, katrin.lindwall@lnu.se och
Barbro Tyrberg, barbro.tyrberg@lnu.se


Skolnätverk


Linnéuniversitetet samarbetar med Linnéregionens förskolor och skolor genom nätverk inom många olika ämnesområden. Inom naturvetenskap och teknik finns följande nätverk:

RUC-IT är nätverket för dig som är intresserad av digitalisering i skola, undervisning och lärande. Du kan vara exempelvis lärare, IKT-pedagog, bibliotekarie eller skolledare. Nätverket arrangerar den årliga konferensen: Digitala kompetensdagen.
Läs mer om RUC-IT

Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät) är ett nätverk för lärare, främst i grundskolan, som arbetar med naturvetenskap och teknik. Våra träffar innehåller inspiration för lärare, erfarenhetsutbyte och forskningsanknytning.
Läs mer om NOT-nät

LNU-Makerspace är ett praktiknära nätverk för tekniklärare med målsättning att lärare inspireras till att undervisa i teknik med kreativt och digitalt material. Vi bidrar med en koppling till läroplanerna med en tydlig didaktisk förankring.
Läs mer om LNU-Makerspace