Spirande bokskog i solsken

Välkommen att delta i Linnéuniversitetets olika skolnätverk

Arbetar du i förskola eller skola? Genom Linnéuniversitets skolnätverk kan du ta del av ny forskning och diskutera aktuella frågor med personal på lärarutbildningen och kollegor från andra skolhuvudmän.

Linnéuniversitetet samarbetar med regionens förskolor och skolor genom nätverk inom olika ämnesområden och professioner. Dessa skolnätverk samordnas av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och leds av universitetets lärare och forskare.

Viktoria Grahn Johansson, nätverksledare för yrkeslärare, ser stora fördelar med nätverken.
– Genom arbetet i nätverken får vi chansen att etablera kontakter med skolväsendet i regionen. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna bedriva relevant utbildning och forskning.

Nätverk för olika ämnen och professioner

Det finns drygt 20 skolnätverk. Några nätverk är knutna till ett visst ämne: exempelvis för bild, svenska eller historia. Andra nätverk är professionsinriktade: exempelvis för yrkeslärare, fritidspedagoger eller specialpedagoger.

Några nätverk har funnits sedan många år tillbaka, medan andra är nystartade. Flera nätverk har etablerade kontakter med Skolverket och exempelvis Nätverket för karriärlärare är ett pilotprojekt som under 2020 kommer att utvärderas av Skolverket för att utvecklas och eventuellt spridas till övriga RUC i landet.

Nytt nätverk i biologi

Lärare och forskare inom biologiområdet på Linnéuniversitet funderar på att starta ett regionalt nätverk för skolkontakter. De upplever ett behov av mer kontakter med gymnasieskolorna i regionen, framförallt de som erbjuder naturvetenskapliga program, och undrar om det finns en önskan om ömsesidig samverkan.

På campus Kalmar ordnas öppna nätbaserade föreläsningar, kurser och andra aktiviter som kan vara av intresse. Där finns också utrustning och miljöer där regionens lärare, och även elever, skulle kunna träffas för att utbyta erfarenheter och kunskaper om både utbildnings- och ämnesrelaterade frågor.

Hör gärna av er med kontaktuppgifter till lärare i biologi så informerar vi dem om nätverkets utveckling! ruc@lnu.se

Mer information

Via länken nedan hittar du information om skolnätverken. Hör gärna av dig till ruc@lnu.se om du har frågor om nätverken eller om du inte hittar det du söker.
https://lnu.se/skolnatverk