Samtal vid forskarlunch

Småföretags internationalisering diskuterades vid forskarlunch i Pukeberg

Under rubriken ”Ny marknad – möjlighet eller utmaning?” hölls igår vårens tredje forskarlunch vid Mötesplats Pukeberg och forskargäst var Per Servais, professor i internationella affärer vid Linnéuniversitetet. Vikten av att knyta kontakter och få tillgång till relevanta nätverk betonades som en nyckelfaktor för att kunna nå framgång på en internationell arena.

Utöver Per Servais medverkade även Stefan Olsson, VD för kranföretaget Artic Crane samt Kajsa Dittberner som studerar internationella affärer vid Linnéuniversitetet. Forskarlunchen livesändes och finns att se i efterhand längst ner på denna sida.

Per Servais presenterade delar av sin forskning som kretsar kring småföretag som arbetar på en internationell marknad. Han har bland annat följt ett antal småföretag i Danmark sedan slutet av 90-talet och berättar att han blev förvånad över hur pass internationellt inriktade företagen var redan då.

– Företagen var mer engagerade internationellt än vad vi trodde. Forskningens uppfattning var då att främst stora företag arbetade internationellt men den uppfattningen blev utmanad. Efter diskussioner om hemmamarknad kontra andra marknader ställde en företagare frågan; ”Hemmamarknaden – vad är det egentligen?” vilket väckte mitt intresse, berättar Per Servais.

Per berättar också att han ser tendenser till att småföretag går mot att i större utsträckning samarbeta i olika team snarare än att anställa personal. Han berättar också att småföretag har ett slags "global mindset" idag som kanske inte fanns för ett antal år sedan. Dessutom understryker han vikten av kontaktnätverk när företag vill etablera sig internationellt.

Stefan Olsson driver ett företag som arbetar enbart mot den brittiska marknaden vilket gjorde att spekulationerna kring Brexit kom på tal.

– Jag har varit förskräckt i två år! Nej då, skämt åsido så har ingenting egentligen hänt än. Vi har varit i kontakt med tullen och gjort det vi kan göra. Resten har ingen egentligen någon aning om. Förmodligen kommer det inte bli värre än att exportera till Norge, säger Stefan Olsson.

Kajsa Dittberner studerar internationella affärer vid Linnéuniversitetet och berättade om hur utbildningen är kopplad till småföretagens internationalisering och om varför hon valt utbildningen.

 – Jag vill gärna jobba på en internationell arena. Möten med företag ger oss en bra bild av vad vi kommer kunna göra med all den kunskap vi fått på universitetet. Vi har fått skapa ett fiktivt företag och göra affärsplan och intervjuat företag om hur de arbetar internationellt vilket lärt oss mycket, berättar Kajsa Dittberner.

Samtalet avslutades med att publiken fick delta och få svar på sina frågor.